Om MicrobeSeq

I 2023 modtog Afdelingen for Bakterier, Parasitter & Svampe (BPS) på Statens Serum Institut en bevilling fra EU’s “EU4Health” program.
Dette initiativ er udbredt til 21 EU/EEA lande, med henblik på at styrke WGS-kapaciteten i Europa med et særligt fokus på at styrke både den analytiske fase og datadelingsfasen.

På SSI har vi navngivet projektet “MicrobeSeq”. Projektet løber over en 3-årig periode.

Fokuspunkterne for MicrobeSeq vil være:

  1. Forbedring af laboratorieprotokoller og optimering af IT-systemer.
  2. Arbejdet med datadelingspolitikker og –aftaler.
  3. Vidensdeling i MicrobeSeq skal sikre, at projektet vil være anvendeligt for alle danske afdelinger for Klinisk Mikrobiologi.

Læs mere om projektets formål.

SSI-Seq is supported by co-funding from the European Union’s EU4Health programme under Grant Agreement Nr 101111879. Views and opinions expressed do not necessarily reflect those of the European Union or HaDEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Forside af brochure MicrobeSeq

Link til brochure (PDF)